12 mô hình kênh phân phối hiệu quả cho doanh nghiệp

he thong phan phoi
kênh phân phối được xem như là một yếu tố sống còn của doanh nghiệp. nhưng liệu doanh nghiệp biết được rằng có bao nhiêu kênh phân phối, và họ sẽ phải lưa chọn kênh phân phối nào phù hợp với việc kinh doanh của họ nhất.
Dưới đây là tông hợp những kênh phân phối mà có thể doanh nghiệp của bạn chưa bao giờ nghĩ tới.
Thứ nhất là kênh bán hàng trực tiếp, trong đó sản phẩm từ nhà sản xuất đi thẳng đến người tiêu dùng.
Thứ 2 là kênh bán hàng trực tuyến, sản phẩm được phân phối thông qua các phương tiện trực tuyến như thư tín, điện thoại, Internet… do các nhà trung gian chuyên môn đảm nhận.Thứ 3 là kênh phân phối một cấp độc lập, theo đó nhà sản xuất phân phối thông qua các nhà bán lẻ độc lập. Quan hệ giữa hai đối tượng này là hoàn toàn bình đẳng.
Thứ 4 là kênh một cấp chọn lọc. Các nhà bán lẻ hội tụ đủ điều kiện do nhà sản xuất quy định sẽ được lựa chọn để phân phối hàng hóa.
Thứ 5 là kênh một cấp trực thuộc, nhà sản xuất tự thiết lập một hệ thống các cửa hàng bán lẻ để phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng.
Thứ 6 là kênh cấp 3 độc lập từ nhà sản xuất – đại lý cấp một – đại lý cấp 2 – cửa hàng bán lẻ – người tiêu dùng. Các trung gian hoạt động hoàn toàn độc lập.Thứ 7 là kênh 3 cấp chọn lọc. Theo đó, cửa hàng bán lẻ hoặc đại lý cấp 2 có thể phụ thuộc vào cấp 1 và nhà sản xuất. Họ được lựa chọn tham gia vào mạng lưới phân phối khi đảm bảo các điều kiện cần thiết.

Thứ 8 là kênh 2 cấp phụ thuộc vào nhà bán lẻ từ nhà sản xuất – nhà phân phối (do các nhà bán lẻ tạo nên) – nhà bán lẻ và người tiêu dùng.

Thứ 9 là kênh ba cấp phụ thuộc nhà phân phối bao gồm nhà sản xuất – văn phòng đại diện – nhà phân phối – mạng lưới bán lẻ (của nhà phân phối) – người tiêu dùng. Kênh này, văn phòng đại diện chủ yếu đóng vai trò thương mại và tiếp thị, còn tiêu thụ hoàn toàn phụ thuộc vào nhà phân phối.

sieu thiThứ 10 là kênh 3 cấp phụ thuộc vào nhà sản xuất bao gồm nhà sản xuất – văn phòng đại diện – nhà phân phối – mạng lưới bán lẻ đại chúng như siêu thị – trung tâm thương mại – người tiêu dùng.

Thứ 11 là kênh 3 cấp đại chúng từ nhà sản xuất – mạng lưới bán lẻ đại chúng (siêu thị, trung tâm thương mại) và người tiêu dùng.

Thứ 12 là kênh cấp 1 đại chúng từ nhà sản xuất – mạng lưới bán lẻ đại chúng như siêu thị – trung tâm thương mại – người tiêu dùng.

(Sưu tầm)

Be the first to comment

Leave a Reply