cách nhận tài khoản Google 100GB miễn phí

Miễn phí phục vụ lưu trữ Drive cho Hướng dẫn viên

Nếu bạn trở thành một Hướng dẫn địa phương Cấp 4 +, bạn có thể nhận được lưu trữ Google Drive miễn phí trong một năm.

Bước 1: Đăng ký tham gia Hướng dẫn viên

Bước 2: Trở thành một Hướng dẫn địa phương cấp 4+

Cấp Hướng dẫn viên của bạn phụ thuộc vào số điểm bạn đã kiếm được. Hiện tại, bạn có thể mở khóa Level 4 lợi ích ở mức 200 điểm. Tìm hiểu thêm

Bước 3: Nhận lưu trữ Ổ miễn phí

Một khi bạn đạt đến địa phương Hướng dẫn Cấp 4 +, bạn có thể truy cập của bạn trang hồ sơ dẫn địa phương để cứu chuộc lưu trữ Ổ miễn phí của bạn.

mình đã thử và thành công nhétài khoản google local guide len-cap-05

Be the first to comment

Leave a Reply