Cấp quyền truy cập vào tài khoản AdWords của bạn

Tình hình là có khách hàng hỏi muốn hô trợ về chạy google adwords. Tuy nhiên là anh không muốn share tài khoản này cho người khác, vì không muốn người ta biết thông tin hàng tháng anh bỏ ra chi phí bao nhiêu cho đầu tư. Lúc sau tìm hiểu mới biết được là anh ta nghĩ là phải cung cấp mật khẩu và tài khoản mail luôn. thưc tế là chi cần chia sẽ tài khoản đó với mail của 1 tài khoản khác là dược. Google Adwords cho phép phân quyền khá chi tiết.

  • Chia sẻ tài khoản AdWords của bạn với người khác trong doanh nghiệp của bạn.
  • Mời người khác quản lý chiến dịch của bạn, đặt ngân sách hoặc đơn giản là xem báo cáo của bạn, tùy thuộc vào cấp quyền truy cập bạn muốn cung cấp cho họ.
  • Để truy cập tài khoản AdWords của bạn, mọi người phải có Tài khoản Google không liên kết vời tài khoản AdWords hoặc Trung tâm khách hàng (MCC) cá nhân khác.
  • Tìm hiểu cách bạn có thể xóa truy cập bất kỳ lúc nào.

Một số phân quyền cơ bản trong google Adwords

Bảng bên dưới hiển thị các cấp truy cập bạn có thể chỉ định và các tính năng tương ứng có sẵn cho mỗi cấp truy cập trong tài khoản AdWords cá nhân.

Nếu bạn đã chấp nhận lời mời liên kết đến tài khoản người quản lý Trung tâm khách hàng (MCC), những người có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý có thể nhận email thông báo, cung cấp quyền truy cập tài khoản chỉ đọc hoặc tiêu chuẩn và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của nó. Họ cũng có thể thay đổi cấp truy cập của người khác thành chỉ đọc hoặc tiêu chuẩn. Tìm hiểu thêm về cấp truy cập tài khoản người quản lý.

Cấp truy cập tài khoảnChỉ emailChỉ đọcTiêu chuẩnQuản trịĐược quản lý – Tiêu chuẩnĐược quản lý – Chỉ đọc
Có thể nhận email thông báo và báo cáo
Có thể đăng nhập và chạy báo cáo
Có thể duyệt các tab Chiến dịch, Cơ hội và Công cụ
Có thể hủy liên kết tài khoản người quản lý
Có thể xem và chỉnh sửa bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của nó, bao gồm cả Thanh toán
Có thể cấp quyền truy cập tài khoản, thay đổi cấp truy cập và có thể hủy lời mời từ người dùng khác

Khi một người cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản AdWords, bạn sẽ nhận được email có tiêu đề “Lời mời chia sẻ tài khoản AdWords”. Để chấp nhận lời mời, truy cập liên kết được cung cấp trong emai.

Nếu địa chỉ email nơi bạn nhận được lời mời được liên kết với Tài khoản Google bạn sử dụng cho sản phẩm Google khác, hãy chọn “Tôi có địa chỉ email và mật khẩu tôi đã sử dụng với các dịch vụ của Google như AdSense, Gmail, YouTube hoặc Google+”. Nếu không, hãy chọn “Tôi không sử dụng các dịch vụ khác này”.

Tùy thuộc vào nút radio bạn chọn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Tôi có địa chỉ email và mật khẩu tôi đã sử dụng với các dịch vụ của Google
    1. Chọn cách bạn muốn đăng nhập. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email đã nhận lời mời hoặc tạo Tài khoản Google mới để sử dụng với AdWords.
    2. Nếu bạn chọn sử dụng địa chỉ email đã nhận lời mời, hoàn tất quy trình lời mời bằng cách thực hiện theo các bước để đăng nhập. Nếu không thực hiện theo các bước được liệt kê trên trang web để tạo Tài khoản Google mới sử dụng một địa chỉ email tồn tại khác.
  • Tôi không có địa chỉ email và mật khẩu tôi đã sử dụng với các dịch vụ của GoogleSử dụng một địa chỉ email tồn tại, hoàn tất các bước để thiết lập Tài khoản Google mới.

Khi bạn hoàn tất các bước này, người cấp quyền truy cập sẽ nhận được email để hoàn tất quy trình. Sau đó, bạn có thể truy cập tài khoản AdWords bằng cách đăng nhập vào https://adwords.google.com.vn.

 

Nếu bạn muốn biết thêm về cách xóa Xóa quyền truy cập vào tài khoản AdWords của bạn thi xem bài viết này nhé

Be the first to comment

Leave a Reply