Chỉ số tài chính – vẻ đẹp tiềm ẩn

 

Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ nợ…Các chỉ số tài chính cho phép chúng ta so sánh các mặt khác nhau của các báo cáo tài chính trong một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trong toàn ngành để xem xét khả năng chi trả cổ tức cũng như khả năng chi trả nợ vay…

Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Trong bài viết này xin giới thiệu cách tính một vài chỉ số tài chính quan trọng.

Có 4 loại chỉ số tài chính quan trọng:

– Chỉ số thanh toán: các chỉ số trong loại này được tính toán và sử dụng để quyết định xem liệu một doanh nghiệp nào đó có khả năng thanh toán các nghĩa vụ phải trả ngắn hạn hay không?

– Chỉ số hoạt động: Các chỉ số hoạt động cho thấy doanh nghiệp hoạt động tốt như thế nào. Trong các chỉ số của loại này lại được chia ra các chỉ số “lợi nhuận hoạt động” và ”hiệu quả hoạt động”. Các chỉ số về lợi nhuận hoạt động cho biết tổng thể khả năng sinh lợi của công ty, còn chỉ số về hiệu quả hoạt động cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng tài sản hiệu quả đến mức nào?

– Chỉ số rủi ro: bao gồm chỉ số rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. Rủi ro kinh doanh liên quan đến sự thay đổi trong thu nhập ví dụ như rủi ro của dòng tiền không ổn định qua các thời gian khác nhau. Rủi ro tài chính là rủi ro liên quan đến cấu trúc tài chính của công ty, ví dụ như việc sử dụng nợ.

– Chỉ số tăng trưởng tiềm năng: đây là các chỉ số cực kỳ có ý nghĩa với các cổ đông và nhà đầu tư để xem xét xem công ty đáng giá đến đâu và cho phép các chủ nợ dự đoán được khả năng trả nợ của các khoản nợ hiện hành và đánh giá các khoản nợ tăng thêm nếu có.

Bốn loại chỉ số này thường thấy trong khá nhiều doanh nghiệp dang hoạt động hiện nay. Có thể nói nó như là nên tảng phân định ra như thế nà là doanh nghiệp tốt và khoẻ mạnh, như thế nào là doanh nghiệp yếu và sắp chết.

Tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chi tiết

– Như thế nào là một Danh nghiệp khoẻ mạnh ?

– Các chỉ số này sẽ nằm trong khoản nào thì an toàn?

– Điều gì sẽ là yếu tố phụ thuộc cho các chỉ số này?

Thông thường, dể xét bất cứ doanh nghiệp nào, yếu tố đầu tiên nên xét là tốc độ tăng trưởng của ngành. Nếu thật sự ngành đó không có sự thống trị của độc quyền hay đặc quyền kinh tế thì tốc độ phát triển của các cá thể trong ngành thường sẽ không chêch lệch so với trung bình ngành là mấy.

sau khi xét môi trường bên ngoài, hãy xét đến nội tại doanh nghiệp, điều gì là giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp đó thành công. Và giá trị cốt lõi đó chiếm bao nhiêu % của sự phát triển, nó đem vể bao nhiêu giá trị thặng dư ?

cuối cùng là nghiên cứu thách thức và cơ hội, giữa thị trường đang phát triển và nhân tố con người đang hoạt động trên đó. Đây là điều tối quan trong trong việc định hướng phát triển và kết luận về sức khoẻ của doanh nghiệp. leiu6 nhân tố về cong người có phải là nhân tố chi phối toàn bộ sự phát triển, ahy n1o al2 một phần đóng góp vào sự phát triển đó.

Tóm lại, nếu như muốn có một í dụ mìn hoạ rỏ nét, chắc các bạn nên chờ bàisau nhé.

Be the first to comment

Leave a Reply