Chiến lược phát triển một trang website

Chiến lược phát triển 1 trang website là điều tối quan trong trong kế hoạch digital marketing. Sai lầm thướng thấy nhất của moi người là cứ nghĩ xây dựng website xong thì sẽ có khách hàng. Thưc tế thì số liệu này sẽ rõ ràng trong tài khoản Google Analytics và Google Webmaster tool thì sẽ có báo cáo này. Nhưng phần lớn các cty thiết kế website không tư vấn cho khách hàng biết phần này.

Vậy thực tế chiến lược phát triển một trang website thì sẽ cần đến những vấn đề gì.

Đầu tiên, nhóm đối tượng khách hàng của bạn là ai?

Họ đang làm gì trên online

và ta sẽ tiếp cận với họ như thế nào.

Website đã thưc sự là 1 showroom online chưa?

Phục vụ khách hàng tận răng và dể dàng trong việc mua hàng?

Be the first to comment

Leave a Reply