cơ bản về wordpress – admin

sử dụng wordpress gặp rất nhiều khó khăn nếu như bạn không nắm rỏ về cấu trúc quản trị của trang admin. Duưới đây là một bài mô tả về những phần cơ bản trong wordpress

wordpress

I. Hệ thống menu của WordPress được chia làm 11 phân hệ chính bao gồm:

Link đăng nhập: http://tên miền website của bạn/wp-admin

1. Dashboard: Quản lý chung, thông báo cập nhật

– Updates: Thông báo tổng số lượng cập nhật của hệ thống bao gồm theme & plugins

2. Post: Quản lý bài viết, danh mục, từ khóa

– Posts: Liệt kê danh mục bài viết

– Add New: Thêm mới bài viết

– Categories: Quản lý danh mục

– Post Tags: Quản lý từ khóa

xem thêm mối quan hệ giữa post, page , cate và Tag.

3. Media: Quản lý file (bao gồm hình ảnh, video, flash, zip…)

– Library: Thư viện file

– Add New: Tải file mới lên hệ thống

4. Links: Quản lý liên kết

– Links: Danh mục liên kết

– Add New: Tạo mới liên kết

– Links Categories: Quản lý danh mục liên kết

ở những phiên bản mới thì phần này được cải tiến và được ẩn vào bên trong thành Permalinks

5. Pages: Quản lý trang

– Pages: Danh mục trang

– Add New: Tạo mới trang

xem thêm mối quan hệ giữa post, page , cate và Tag.

6. Comments: Quản lý comment (Xóa, sửa, trả lời)

7. Appearance: Quản lý giao diện

– Themes: Quản lý giao diện

– Widgets: Quản lý các thành phần bổ sung cho giao diện (Các giao diện khác nhau thì có cấu hình widgets khác nhau)

– Editor: Chỉnh sửa mã code của giao diện (Chỉ sử dụng nếu có kiến thức về lập trình, HTML, CSS, PHP…)

– menu :

– header :

– Backgroup:

Lưu ý là tuỳ theo

 

8. Plugins: Quản lý Plugins (ứng dụng hỗ trợ)

– Plugins: Danh mục plugins đã được cài đặt vào hệ thống

– Add New: Thêm mới plugin

– Editor: Chỉnh sửa mã code của Plugins (Chỉ sử dụng nếu có kiến thức về lập trình, HTML, CSS, PHP…)

9. Users: Quản lý thành viên

– Users: Danh sách thành viên

– Add New: Thêm mới thành viên

– Your Profile: Thông tin của thành viên hiện thời

10. Tools: Quản lý công cụ

– Tools: Quản lý công cụ xuất bản nhanh nội dung khi duyệt web

– Import: Nhập dữ liệu từ các hệ thống khác vào WordPress

– Export: Xuất dữ liệu

11. Settings: Thiết đặt hệ thống, plugins

– General: Thiết đặt chung cho hệ thống

– Writing: Thiết đặt hệ thống hỗ trợ viết bài

– Reading: Thiết đặt hệ thống cho người đọc

– Discussion: Thiết đặt hệ thống comments

– Media: Thiết đặt cấu hình cho việc hiển thị, lưu trữ, chèn hình ảnh, video.

– Privacy: Cài đặt chế độ riêng tư cho Blog (mặc định là cho phép tất cả mọi người cũng như các Search Engine có thể tìm thấy Blog)

– Permalinks: Quản lý cấu trúc đường link của bài viết, đây là phần thiết đặt quan trọng giúp hỗ trợ Search Engine dễ dàng tìm ra bài viết của bạn.

II. Giao diện viết bài

Để tạo một bài viết mới bạn chỉ cần vào menu Posts chọn Add New, giao diện viết bài sẽ hiện ra như hình bên dưới:

giao dien bai viet

Sau khi điền đầy đủ các thành phần chính: Tiêu đề, Nội dung, chọn Danh mục, Từ khóa bạn có thể đăng bài bằng cách click vào nút Publish, nếu bạn chưa muốn đăng tại thời điểm hiện tại thì có thể lưu nháp bằng cách click vào nút Save Draft.

*** Lưu ý: Sau khi đặt tiêu đề thì hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 Permalink ngay bên dưới, bạn có thể chỉnh sửa lại Permalink cho phù hợp (thông thường thì dùng để chuyển tiêu đề bài viết bằng Tiếng Việt có dấu sang Tiếng Việt không dấu giúp thân thiện với Search Engine)

đó mới chỉ là những phần hết sức căng bản về wordpress. Bạn có thể tham khảo thêm về các cài đặt và sự dụng wordpress trên google.

ngoải những phần cơ bản trên, để cho tiện dụng người sự dụng wordpress thường cài thêm vào những plugins để hổ trợ cho mục đích của họ.

Bài sau Harry sẽ mô tả về những plugins thông dụng của wordpress.

Be the first to comment

Leave a Reply