code quảng cáo adsense của Harry

Thực tế cũng không có gì, chỉ là dang test mấy cái code quảng cáo adsence thôi, nên làm 1 bài để lên trên  này để xem những đoạn code có hiển thị như thế nào. Sẵn tiện mình nói sơ 1 chút về những mẫu quảng cáo của adsence

468×60 – kích thước này dùng để trong phần bài viết cho, những website nào có bố cục 3 phần thường hay. Thực tế thì kích thước này cũng không còn phổ biến nữa vì phần lớn những banner này rất hạn chế về nội dung

729×90 – Thay thế cho kích thước 468×60, kích thước này dùng trong những website có bố cục 2 cột. Bannner cũng lớn hơn và nội dung củng chiếm nhiều hon trong màn hình. Thông thường những người làm adsense thường sẽ đặt 1 cái banner như thế này trên footer của website. Tỷ lệ click cũng khá tốt.

300×250 – kích thước banner này chủ yếu được đặt bên cột trái hay phải của site, trên ahy dười của memu dọc. Thông thướng thiết kế website thì đây là phần mà năm bên cột nhỏ của site. cột nhỏ thường đuọc thít6 kế tiêu chuẩn là 300.

336×280
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px” data-ad-client=”ca-pub-5785970934638279″ data-ad-slot=”8572226549″>
300×600
style=”display:inline-block;width:300px;height:600px” data-ad-client=”ca-pub-5785970934638279″ data-ad-slot=”2525692947″>

Be the first to comment

Leave a Reply