Điểm chất lượng của Google Adwords

Điểm chất lượng của Google Adwords để làm gì ?

Điểm chất lượng của Google AdwordsĐiểm chất lượng của Google Adwords – không ít người khi sữ dụng google adwords thì không biết là google đánh giá giá đấu thầu của mổi cú click thì sẽ được tính như thế nào. Google xác định là sẽ tính giá thầu dựa trên diểm chất lượng của site. Đối với nhửng người chưa bao giờ chạy quảng cáo google adwords, hoặc là chưa bao giờ làm bất cứ thứ gì liên quan đến website, nên khi nhắc đến khái niệm này, thì sẽ có khá ít người hiểu.

Đơn giản hiểu nôm na như thế này, cùng 1 từ khóa tìm kiếm là ” digital marketing” nhưng có 100 người cùng đấu giá từ khóa đó thì liệu bạn sẽ đứng ở vị trí nào?
Đầu tiên, google xét theo giá đấu thầu. khi chọn giá đầu thầu càng cao thì khả năng hiện thị mẫu quảng cáo của bạn càng lớn. Tiếp đó google sẽ xét ngân sách hàng ngày của bạn, sau đó xet mức độ cạnh tranh của từ khóa, cuối cùng là xét diểm chất lượng của mẩu quảng cáo. Nhớ là điểm chất lượng của mẩu quảng cáo chứ không phải chất lương của site nhé. Mặc dù, trong chất lượng của mẫu quảng cáo cũng có chất lượng của website. đó gọi là điểm chất lượng của Google Adwords.

Tháng trước, Google tung ra một trung tâm chính sách cập nhật cho tất cả các nhà quảng cáo. Bắt đầu từ tháng, các cơ quan và các công ty bên thứ ba và cá nhân quản lý quảng cáo của Google cho các khách hàng khác sẽ cần phải phù hợp với mới chính sách của bên thứ ba.

Điểm chất lượng của Google AdwordsNăm tiêu chí đánh giá điểm chất lượng của google :

  • lịch sử tài khoản của người chạy quảng cáo.
  • lịch sử của CTR
  • mức độ liên quan của từ khóa đến mẫu quảng cáo.
  • chất lượng của từ khóa và mẫu quảng cáo với chất lượng tìm kiếm.
  • Chất lượng của landing page

google cũng chỉ đưa ra 5 tiêu chí ấy và gần như là không có một giải thích nào rõ ràng. Mục đích là hướng người dùng theo chất lượng, chất lượng của nội dung, chất lượng của sản phẫm, chất lượng của phương tiện và chất lượng của mẫu quảng cáo

Điểm chất lượng của Google Adwords ảnh hưởng như thế nào đến bạn?

Như được đề cập ở trên, chúng tôi tính Điểm chất lượng của Google Adwords mỗi khi có ai đó thực hiện tìm kiếm một trong các từ khóa của bạn. Sau đó, Điểm chất lượng này được sử dụng theo một số cách khác nhau, ảnh hưởng đến những điều sau đây trong tài khoản của bạn:

Khả năng đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo google adwords: Điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp từ khóa tham gia đấu giá quảng cáo dễ dàng hơn và rẻ hơn.

  • Giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến CPC thấp hơn. Điều đó có nghĩa là bạn trả ít hơn cho mỗi nhấp chuột khi từ khóa của bạn có Điểm chất lượng cao hơn.
  • Ước tính giá thầu trang đầu tiên của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu trang đầu tiên thấp hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo adwords của bạn hiển thị trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm dễ dàng hơn khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.
  • Ước tính giá thầu đầu trang của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu đầu trang thấp hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo google của bạn hiển thị về phía đầu trang dễ dàng hơn khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.
  • Vị trí quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến vị trí quảng cáo cao hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo google adwords của bạn có thể hiển thị cao hơn trên trang khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.

Điểm chất lượng của Google Adwords

Hai yêu cầu minh bạch mới của điểm chất lượng của Google Adwords là:

Phí quản lý
bên thứ ba thường tính lệ phí quản lý cho các dịch vụ có giá trị mà họ cung cấp, và cuối nhà quảng cáo nên biết họ sẽ phải trả các khoản phí này. Nếu bạn tính lệ phí quản lý vượt quá chi phí của AdWords hoặc AdWords Express, cho khách hàng biết. Ở mức tối thiểu, thông báo cho khách hàng mới bằng văn bản trước mỗi lần bán đầu tiên và tiết lộ sự tồn tại của chi phí này vào hóa đơn của khách hàng.

AdWords hoặc AdWords Express ID của khách hàng
Điều quan trọng là các nhà quảng cáo có khả năng liên lạc trực tiếp với Google lo ngại về một đối tác bên thứ ba. Để cho phép Google để điều tra đúng và hỗ trợ các nhà quảng cáo, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho khách hàng của bạn với các ID khách hàng AdWords hoặc tài khoản AdWords Express khi được yêu cầu.

Các chính sách hiện hành nhiệm vụ mà bên thứ ba tiết lộ chi phí phương tiện truyền thông AdWords, bấm và hiện diện ở cấp tài khoản. Bây giờ tất cả chi phí quản lý phải được công bố trên hoá đơn. Vì vậy, nếu bạn là cơ quan cuộn phí quản lý cơ quan được xác định trước với phương tiện truyền thông chi cho hoá đơn hàng tháng, các chi phí này sẽ phải được chia thành từng nhóm.

Thứ hai, và điều này nên được rõ ràng, cung cấp cho khách hàng của bạn ID khách hàng của họ khi họ yêu cầu cho họ.

Mọi thông tin liên hệ harry các bạn vui lòng xem bên dưới:

Mobile: 0946.721.787 – 0945.87.85.81

Gmail : nguyenlamtrunghieu@gmail.com

Yahoo: nguyenlamtrunghieu@yahoo.com

Skype: nguyenlamtrunghieu

Email: trunghieu@vietsol.netnhắn tin facebook

Website: http://harryknow.com/

Công ty : vietsol.net

Chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ và tin tưởng trong thời gian vừa qua ^^!

Be the first to comment

Leave a Reply