đổi độ C ra độ F

đổi độ C ra độ F – Bảng đội nhiệt độ của các thang nhiệt độ, thưc tế mình củng khá bất ngờ với những thông tin tìm dược, đó giơ thì chi biết độ C (Celsius) và độ F(Fahrenheit). Do trong bài giới thiệu về Bên trong data center của google có 1 phần giới thiệu về nhiệt độ.

Bện trong data center nhiệt độ khá ấm 80 độ Fahrenheit (tầm khoản 26-27 độ C). do nghe thấy là khá ấm nên mình mới nhẫm tính thử xem như thế nào thi thật sự rất bất ngờ vì nhiệt độ nó nằm ở mức 26 độ. Lúc này mới nhớ ra phần lớn khu vực đó đều nhiệt độ giao dộng quanh mức 0 độ.

từ thang khác sang CelsiusTừ Celsius sang những thang khác
Fahrenheit[°F] = [°C] × 95 + 32[°C] = ([°F] − 32) × 59
Kelvin[K] = [°C] + 273.15[°C] = [K] − 273.15
Rankine[°R] = ([°C] + 273.15) × 95[°C] = ([°R] − 491.67) × 59
Delisle[°De] = (100 − [°C]) × 32[°C] = 100 − [°De] × 23
Newton[°N] = [°C] × 33100[°C] = [°N] × 10033
Réaumur[°Ré] = [°C] × 45[°C] = [°Ré] × 54
Rømer[°Rø] = [°C] × 2140 + 7.5[°C] = ([°Rø] − 7.5) × 4021

Thấy hay nên sẵn lấy luôn cái công cụ chuyển đội nhiệt độ từ website khác về. Bạn chị cần chọn, sau đó bấm vào công cụ chuyễn đổi nhập nhiệt độ là có thể chuyện được. Nói chung cũng khá là chính xác. Sorry là lấy đổ của người ta nên nó không được đẹp, và họ cũng không lưởng trước trường hợp có người quảng cáo cho họ như vậy nên họ không có làm giao diện co giản theo hiển thị. với công cụ này thì ta có thể dể dàng đổi độ F sang độ C, hoặc ngược lại có thể đổi độ C sang độ F.

với công cụ này bạn có thể dể dang đổi từ độ C sang độ F , hoăc người lải đổi từ độ F sang độ C 1 một cách dê dàng. Ngoài ra, bên cạnh đó nó còn 1 số công cụ chuyện đổi khác. Còn ky thuật để gắn website của người ta lên website của mình, bạn co thể tham khảo thêm về 2 bài

Hướng dẫn Sử dụng thẻ IFRAME

iframe lợi và hại

Be the first to comment

Leave a Reply