Google Webmaster tool yêu cầu tốc độ cập nhật dữ liệu

Google Webmaster tool gởi thông báo về yêu cầu tốc độ cập nhật dữ liệu như sau:

Đã yêu cầu tốc độ thu thập thông tin tùy chỉnh cho

Tới: Quản trị viên web của

Công cụ quản trị trang web của Google đã phát hiện thấy bạn hoặc chủ sở hữu trang web đã được xác minh của  đã thay đổi cài đặt tốc độ thu thập thông tin tối đa cho trang web của bạn. Trong vòng một hoặc hai ngày, trình thu thập thông tin của Google sẽ thay đổi tốc độ thu thập thông tin sang tốc độ tối đa mà bạn đã đặt. Vì tốc độ thu thập thông tin ảnh hưởng đến tốc độ người dùng có thể xem nội dung đã cập nhật của bạn trong kết quả tìm kiếm, chúng tôi khuyên bạn không nên giới hạn tốc độ thu thập thông tin của Google. Bạn chỉ nên làm vậy nếu máy chủ của bạn gặp phải các sự cố tải lưu lượng nghiêm trọng.

Tốc độ thu thập thông tin mới: 2.0 yêu cầu mỗi giây
Trạng thái: Bắt đầu trong vòng 2 ngày, có hiệu lực trong 90 ngày.

Đánh giá hoạt động thu thập thông tin trên trang web của bạn:

1Đánh giá thống kê thu thập thông tin hiện tại

Báo cáo Thống kê thu thập thông tin cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách Google thu thập thông tin trang web của bạn cũng như cách máy chủ của bạn phản hồi các yêu cầu này. Các hệ thống của chúng tôi sẽ tự động giảm tốc độ thu thập thông tin nếu cho rằng máy chủ của bạn phản hồi chậm hơn.

2Kiểm tra lỗi máy chủ

Lỗi máy chủ thường chỉ ra rằng máy chủ của bạn không thể xử lý việc tải lưu lượng. Các hệ thống của chúng tôi sẽ tự động giảm tốc độ thu thập thông tin khi số lỗi máy chủ tăng lên.

3Xem xét việc thay đổi cài đặt tốc độ thu thập thông tin

Chúng tôi khuyên bạn nên để trình thu thập thông tin của Google chọn tốc độ thu thập thông tin cho trang web của bạn. Trên trang Cài đặt trang web, hãy chọn “Cho phép Google tối ưu hóa cho trang web của tôi” để kích hoạt tính năng điều chỉnh tự động tốc độ thu thập thông tin dựa trên khả năng của máy chủ.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Tìm hiểu cách Thay đổi tốc độ thu thập thông tin của Googlebot trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Tìm hiểu về các tệp robots.txt trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để kiểm soát hoạt động thu thập thông tin của Googlebot.
Đặt câu hỏi trong diễn đàn của chúng tôi để được trợ giúp thêm – hãy nhắc đến loại thông báo [WNC-657900].

Be the first to comment

Leave a Reply