Goolge partners – Toạ đàm Tối Ưu Hoá Quảng Cáo cho Mạng Tìm Kiếm

goolge partnerGoogle partners tổ chức buổi toạ đàm giới thiệu và hướng dẩn về phương pháp tối ưu hoá quảng cáo tìm kiếm trên mạng tìm kiếm. Google Partners là chương trình của Google dành cho đại lý quảng cáo, chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số và các nhà tư vấn trực tuyến khác. Bằng cách tham gia vào Google Partners, bạn có thể tiếp cận với các sự kiện và chương trình đào tạo đặc biệt, nghiên cứu chuyên ngành, thông tin cập nhật về sản phẩm của Google AdWords,

Overview

Title: Tối Ưu Hoá Quảng Cáo cho Mạng Tìm Kiếm

Date: Tuesday, November 10, 2015

Time: 11:00 AM Indochina Time

Duration: 1 hour

Summary

Xin chào Nhà quảng cáo! Google Adwords xin mời bạn tham gia buổi toạ đàm về chủ đề Tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo cho mạng tìm kiếm. Vì bạn đã thiết lập và chạy quảng cáo tìm kiếm, hiểu rõ cách quản lý quảng cáo và đo lường kết quả của mình, đây là lúc để suy nghĩ về việc tối ưu hóa tài khoản của bạn. Tối ưu hóa có thể nhằm để có được lưu lượng truy cập nhiều hơn và khách hàng tiềm năng tốt hơn, giảm chi phí quảng cáo hoặc cải thiện lợi tức đầu tư (ROI) của bạn, trong số các mục tiêu quảng cáo khác.

 

Qua buổi toạ đàm này, chúng tôi muốn giúp bạn hiểu thêm về:

  • Cách để cải thiện điểm chất lượng từ khoá
  • Cách để tổ chức tài khoản một cách thành công
  • Cách tạo quảng cáo văn bản hiệu quả

Thời gian:

Thứ Ba, 10/11/2015, 11:00AM – 12:00PM (giờ Việt Nam)

 

Link đăng ký

Be the first to comment

Leave a Reply