Hướng dẫn chia sẽ tài khoản Google Analytic

Đây là bài hướng dẫn về chia sẽ tài khoản Google Analytic với những tài khoản khác. Cài này dành cho những người đã biết Google Analytic là gì. Thức tế thì xuất phát tư nhu cầu công việc của Harry là cần phải xem tài khoản Analytics đê phân tích và ươc lượng ra kế hoạch Digital Marketing tiếp theo sẽ nên đi như thế nào cho hợp lý. Bằng việc kết hợp 2 tài khoản Goolge Analytic và Goolge Webmaster tool ( tên mới là Search Console).

Mình sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn như sau:

Đầu tiên hãy truy cập vào phần quảng trị trong Google Analyticscai dat tai khoan analytic

Vào phần quản lý người dùng, chòn quản lý người dùng. Trong phần này có liên kết tài khoản google Analytic với những tài khoản khác như Google Adwords, Google adsence, Ads exchange, google Webmaster tool.

cai dat tai khoan analytic 2

Vào phần thêm giấy phép cho , điền thông tin gmail của người mà bạn muốn chia sẽ, chọn phân quyền và bấm thêm

cai dat tai khoan analytic 3

Nhớ là điền tài khoản Gmail vào, sau đó nhấn nút thông báo với người dùng đó qua email dể lưu lại nhé.

Quyền của người dùng

Bốn quyền có sẵn mà bạn có thể áp dụng đơn lẻ hoặc kết hợp:

  • Quản lý người dùng: Có thể quản lý người dùng tài khoản (thêm/xóa người dùng, chỉ định quyền). Không bao gồm Chỉnh sửa hay Cộng tác.
  • Chỉnh sửa: Có thể thực hiện các chức năng quản trị và chức năng liên quan đến báo cáo (ví dụ: thêm/chỉnh sửa/xóa tài khoản, thuộc tính, chế độ xem, bộ lọc, mục tiêu, v.v…nhưng không quản lý người dùng) và xem dữ liệu báo cáo. Bao gồm Cộng tác.
  • Cộng tác: Có thể tạo tài sản cá nhân và chia sẻ các tài sản đó. Có thể cộng tác trên tài sản được chia sẻ, chẳng hạn như chỉnh sửa trang tổng quan hoặc chú thích. Bao gồm cả Đọc & phân tích.
  • Đọc & phân tích: Có thể xem báo cáo và dữ liệu cấu hình; có thể thao tác dữ liệu trong báo cáo (ví dụ: lọc bảng, thêm thứ nguyên phụ, tạo phân đoạn); có thể tạo tài sản cá nhân và chia sẻ tài sản, cũng như xem tài sản được chia sẻ. Không thể cộng tác trên tài sản được chia sẻ.

Các quyền gốc được thừa kế theo mặc định (tài khoản > thuộc tính > chế độ xem). Ví dụ: khi bạn đặt quyền cho người dùng ở cấp tài khoản, thì người dùng đó có những quyền tương tự cho tất cả các thuộc tính và chế độ xem trong tài khoản đó.

Các quyền được đặt cho quyền con thay thế quyền được đặt cho quyền gốc.

Khi bạn đi xuống phân cấp dưới, bạn có thể cấp nhiều quyền hơn, chứ không phải ít hơn, ví dụ: nếu người dùng có quyền Đọc & phân tích ở cấp tài khoản, thì bạn cũng có thể cấp quyền Chỉnh sửa ở cấp thuộc tính hoặc cấp chế độ xem; nhưng nếu người dùng có quyền Chỉnh sửa ở cấp tài khoản, thì bạn không thể giới hạn quyền thành chỉ Đọc & phân tích ở cấp thuộc tính.

Tuỳ theo nhu cầu của bạn là gì mà chia sẽ quyền đó. Nhớ là phài thật tin tưởng mới chia sẽ full quyền nhé. Việc sẽ rắc rối nếu như ta có khúc mắc gì với người đồng cấp của mìn, ho sẽ xoá ta ra khỏi Google Analytic. Điều này không có gì là nghiêm trong, nhưng sẽ mất thời gian để bạn tạo lai tài khoản và gắn lai code. Còn không biết là có lấy lại được những dữ liệu trong quá khứ hay không, hay phải chờ 1 thời gian để lấy lai dự liệu như ban đầu. Tốt nhất bạn nên cần thận trong việc chia sẽ quyền quản tri tài khoản Google Analytic với mọi người.

 

Be the first to comment

Leave a Reply