Hướng dẩn đăng ký Google Partners

Đăng ký Google Partners cần những gì và cần phải đáp ứng cho google tiêu chí gì?

Google partnerTình hình là trong buổi hội thảo với Google lần trước trong tháng 11/2015. Google có nhắc đến việc tạo công ty thành Partner của Google. Tình hình là do thì trường Viet Nam cũng nhỏ lẽ và 1 người có thể quản lý vài tài khoản Google Adwords. Do đó cách tốt nhất để chăm sóc người dùng cuối là chăm sóc và biến những cty đó thành đối tác để họ chăm sóc cho những người dang bỏ tiền chạy quảng cáo.

Yêu cầu

Khi đăng ký Partners, bạn sẽ tạo một tài khoản cho chính mình và sẽ có tùy chọn tạo tài khoản cho công ty của mình. Dưới đây là những gì bạn sẽ cần để tạo cả hai loại tài khoản:

Tài khoản Google

Bạn sẽ cần đăng ký bằng Tài khoản Google được liên kết với địa chỉ Gmail cá nhân của mình địa chỉ không phải là Gmail — chẳng hạn như địa chỉ email công ty — được liên kết với tài khoản đó. Tìm hiểu thêm về cách tạo Tài khoản Google và cách liên kết Tài khoản Google với địa chỉ không phải Gmail.

Địa chỉ email bạn sử dụng để đăng ký cần có quyền truy cập chuẩn hoặc quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý AdWords của công ty bạn (chúng tôi sẽ giải thích về tài khoản người quản lý trong mục tiếp theo của bài viết này). Nếu bạn không có quyền truy cập chuẩn hoặc quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý AdWords của công ty bạn, hãy thực hiện các bước để mời người dùng vào tài khoản người quản lý để nhận được quyền truy cập.

Tài khoản người quản lý AdWords

Bạn sẽ cần tài khoản người quản lý AdWords, tài khoản AdWords cho phép bạn dễ dàng xem và quản lý tất cả các tài khoản AdWords của mình — bao gồm cả các tài khoản người quản lý khác — từ một nơi duy nhất. Nếu chưa có tài khoản người quản lý, bạn có thể tạo một tài khoản bằng cách truy cập vào www.google.com/adwords/MyClientCenter, nhấp vào “Đăng ký ngay bây giờ” và thực hiện theo hướng dẫn từng bước. Tìm hiểu thêm về tài khoản người quản lý AdWords.

Nếu bạn đã có tài khoản người quản lý, tài khoản này cần được liên kết với tài khoản AdWords do bạn hoặc công ty của bạn quản lý — đảm bảo rằng tài khoản này là tài khoản cấp cao nhất nếu bạn quản lý nhiều tài khoản người quản lý.

Công ty cần phải có tài khoản người quản lý để giành được huy hiệu Đối tácđược liệt kê trên Tìm kiếm đối tác của Google (ngoài các yêu cầu khác). Tài khoản người quản lý cho phép bạn truy cập vào các đề xuất phương pháp hay nhất được cá nhân hóa cho các tài khoản AdWords do bạn quản lý và các ưu đã khuyến mại của AdWords.

Sau khi đăng ký MCC xong, dùng mail đã tạo Mcc để tạo Google Partners, cụ thể các bước như sau:

  • Tạo 1 tài khoản Partner theo link
  • Tạo 1 tài khoản G+ liên kết đến website của bạn
  • Liên kết và kích hoạt tài khoản này.

Sau đó đợi google xét duyệt và gởi mail thông tin người chăm sóc theo khu vực cho bạn. Như vậy là bạn đả thành đối tác của Google. Tuy nhiên chưa được ưu đãi gì đâu. Đây là 1 số thông tin về việc Google Partners xét duyệt đối tác.

Be the first to comment

Leave a Reply