Hướng dẫn tạo menu trong wordpress

Hôm qua có đứa bạn hỏi, làm thế nào dể setup menu cho site wordpress?

Lúc đó chợt nhận ra, dù co những thứ rất dể, nhưng đôi khi ta sẽ gặp khó khăn, seach trên amng thì cũng không thấy cái hướng dẫn nào chi tiết, toàn là cởi ngựa xem hoa và copy lẫn nhau.nên sau khi chỉ xong tôi lam luôn 1 bài hướng dẫn. Thực sự thì công việc này khá đơn giản nhưng nếu bạn không biết thì cũng rất mất thời gian.

Đầu tiên, hãy vào post, tao các cate trước đã. bạn muốn tạo bao nhiêu cate cũng được. tạo cái gì cũng được, vì sau này ta có thể dể dàng thay đổi mà.

categ

Sau khi tạo categories xong, bạn vào appearance chọn menu

appearance

Sau khi vào được phần tạo menu nó sẽ có hình dạng như vậy.

menu 1

Đầu tiên vào cate, add tất cả những cate đã tạo vào menu, sau đo tự phân loại theo menu cung cấp hay sổ xuống tuỳ theo cách mà bạn sắp xếp thôi. ở bước này thì phải coi tuỳ vào theme wordpress hô trợ như thế nào, với những theme phát triển theo hình thức magazine như MH magazine thì nó hổ trợ kéo thả và phân cấp khá tốt.

Sau khi save menu rồi thì làm qua bước thứ 3, nhiều bạn thiếu bước này nên đôi khi menu không hiển thị.

menu2

Nhớ là chọn 1 cái menu để làm menu chính nha.

và đây là thành quả cài đặt

menu hoan chinh

sau này, những thành phần trong menu này mình có thể thay đổi, có thể cho thêm page hay link bất kỳ.

Ngoài ra mình có thể tạo thêm các menu phụ để để bên tay phải và đê dưới footer. Harry sẽ làm thêm bảng hướng dẫn trong phần này.

Giờ thì lo up dữ liệu lên đi rồi tiếp tục edit nhé.

xem thêm

cách tạo menu cột

1000 bước để xây dựng website hoàn hảo

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply