kênh cartoon network

Cartoon Network là hệ thống truyền hình cáp tạo bởi Turner Broadcasting với nội dung chính là những chương trình Hoạt họa. Chương trình bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười, 1992 với những đoạn ngắn Bugs Bunny Rhapsody Rabbit.[1]
Cartoon Network là kênh hoạt hình kinh điển của Turner Broadcasting dành cho lứa tuổi trẻ em, tuy nhiên vào buổi tối, cũng có vài chương trình thuộc dạng cho lứa tuổi lớn hơn như Adult Swim. Kể từ 2003, Cartoon Network bắt đầu thực hiện các bộ phim hoạt hình người đóng (live-actions), hầu hết đều là phim lẻ.

kênh này sưu tầm từ những nguồn trên mạng, vói mục đích chia sẽ cho mọi người thôi nhé

Be the first to comment

Leave a Reply