Khách hàng là gì ?

Có quá nhiều người không thật sự thấu đáo về định nghỉa này. Mà thật sự thì nó cũng không có một định nghỉa rõ ràng nên mọi người cứ mơ hồ. Và cũng chính vì vậy mà đánh mất đi những khách hàng tiểm năng mình đang có. Điểu đáng buồn không phải bạn mất tiển mà là mất đi những cơ hội quý giá giúp bạn có thể phát triển.

Vây đỉnh nghĩa 1 chút nào :

Trước đây khi đề cập đến khách hàng, người ta chỉ nghĩ đến những đối tượng bên ngoài tổ chức có mua hàng hóa mà tổ chức đó cung cấp. Tuy nhiên hiện nay khái niệm khách hàng đã được mở rộng vào bên trong tổ chức.

Khách hàng nội bộ

  • Những người làm việc trong các bộ phận khác nhau của tổ chức.
  • Những người làm việc tại các chi nhánh khác nhau của tổ chức.

Khách hàng bên ngoài

Định nghỉa của wiki thi cũng khá rõ ràng rồi. không cần phải bàn cải nữa. Tuy nhiên tôi muốn nói 1 chút vể tổ chức, nơi các bạn đang làm việc. Vây các bạn đang bán gì ? ai sẽ là khách hàng của bạn? và họ muốn mua gì?

Trong tô chức,không phải chỉ có nhân viên kinh doanh mới là người đang bán hàng. Đúng đó là ý tôi muốn nói. Khi bạn nghe tôi nói vậy, bạn sẽ nói, vậy nhân viên chính là những người bán hàng, họ đang bán sức lao động. Thật ra không phải như vậy đâu, những người suy nghĩ như vậy chỉ có 1 tầm nhìn rất hạn chế về kinh doanh.

Bây giờ thì hãy lắng nghe ý kiến của tôi 1 chút nhé.

Đối với nhân viên kinh doanh, họ có 4 nhóm khách hàng tiềm năng cần phải chăm sóc.

Một là những khác hàng tìm đến công ty với yêu cầu cung cấp 1 dịch vụ mà khách hàng mong muốn.

Hai là nhân viên các phòng ban khác, ngời hàng ngày tiếp xúc với họ và nhờ họ để công việc phát triển

Ba là người thuê họ, đó sẽ là trưởng phòng, BGĐ, những người sẽ trả công vì một giá trị thặng dư nào đó.

Vây còn nhóm thứ tư thì sao? Đó chính là uy tín của nhân viên kinh doanh, chính uy tín đó giúp họ tồn tại và phát triển, đó chính là giá trị thặng dư lớn nhất mà họ có.

Vây nhân viên kinh doanh bán cái gì ? Câu trả lời là họ bán tương lai của họ. Cứ nghĩ đơn giản khi sản phẩm không tốt, liệu bạn có bán cho khc1h hàng lần thứ 2 hay không? vậy có phải khi đi qua cty khác dể bắt đầu kinhd oanh, bạn đang xây dựng lại toàn bộ hệ thống khác hàng mới đúng không?

Vậy thì nhân viên văn phòng thì sao. Cũng với cái suy nghĩ như trên, tuy nhiên khách hàng và sản phẩm họ bán có chút khác biệt.

Những khác hàng của nhân viên văn phòng ngoài 2 nhóm cấp trên, đồng nghiệp. Họ còn có 2 nhóm rất quan trong là những mối quan hệ trong công sở và tại nơi ở và những mối quan hệ họ hàng thân thuộc.

Bốn nhóm này có nhu cầu rất khác nhau nhưng có 1 diểm chung là họ luôn cần một sản phẩm duy nhất từ nhân viên văn phòng. Đó là mối quan hệ. Nhờ những mối quan hệ mà nhóm này có thể tồn tại và phát triển tốt.

Vây còn những ông chủ thì sao?

khách hàng của những ông chủ trước tiên là những người đem lại lợi ích cho họ, ở đây ta có 2 nhóm khach hàng. Nhóm những người bỏ tiển ra mua và nhóm những người bỏ sức ra làm. cả 2 nhóm có chung một mục đích là đem lại giá trị thặng dư cho ông chủ.

Sau đó là nhóm đòi hỏi, Đây là những đối tác, những con nghiện sẽ ăn dần doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình phát triển doanh nghiệp không thể không có nhóm này. Tuy nhiên nếu giá trị đòi hỏi quá lơn, doanh nghiệp sẽ chẳng còn gì ngoài lớp võ trống rỗng.

Cuối cùng là nhóm xã hội. Nhóm này đòi hỏi sự phát triển từ doanh nghiệp, đóng góp những gì cho xã hội. Nói chung đây là 1 nhóm thiêng về nghĩa vụ phải thi hành.

sau khi đã nẵm rõ khác hàng doanh nghiệp là gì, hãy hành xữ theo đúng giá trị mà mình mang lại cho doanh nghiệp hơn là những gì doanh nghiệp trả cho bạn, vì đến cuối cùng, bạn là người nhận đợc nhiểu nhất từ công sức mình đã bỏ ra.

Be the first to comment

Leave a Reply