làm thế nào để lấy RSS của 1 trang

Tình hình là dang nghiên cứu cách lấy tin tự động từ các trang, thi có liên quan đến RSS. Ngày xưa, mình cũng từng tham khảo và tim hiểu về cách lấy tin từ Pipes về, nhưng lúc ấy, tài liệu còn hạn chế, kiến thức thì ít, mà tiếng anh mô tả cũng không rõ ràng. Nên bỏ 1 thời gian thì mình quên mất đi công cự hữu dụng này.

Nay lôi lai coi thấy Rss cũng khá hay, bài này chủ yếu chỉ các bạn cách lấy RSS để bước vào bước tiếp theo setup cho Wp pipes.

Cách đơn giản nhất để lấy RSS chính là view souce lện.

Từ trình duyệt trang web của bạn (Chrome) bấm Ctrl + U để xem source code. Sau đó các bạn ấn Ctrl + F và tìm từ feed.

Đường link có /feed/ chính là RSS

Ngoài ra, mình củng có bày các bạn trong bài trước về cách view souce để kiểm tra các vấn đề SEO cơ bản.

Cách thứ 2 là dùng công cụ http://ctrlq.org/rss/# để tìm Rss. Đây là công cụ online, cho phép quét trên website để lấy link RSS.

Sau khi lấy xong RSS rồi thì bây giờ setup wp pipes nào

Thông tin thêm về RSS trên wiki. Lưu ý, giao thức RSS hiện tại không còn được sữ dụng rộng rãi như trước vì nhiều lý do.

RSS là một định dạng tập tin thuộc họ XML dùng trong việc chia sẻ tin tức Web (Web syndication) được dùng bởi nhiều website tin tức và weblog. Chữ viết tắt (theo tiếng Anh) dùng để chỉ các chuẩn sau:

Công nghệ của RSS cho phép người dùng Internet có thể đặt mua thông tin từ các websites có cung cấp khả năng RSS (RSS feeds); chúng thường là các site có nội dung thay đổi và được thêm vào thường xuyên. Để có thể dùng công nghệ này, các người quản trị site đó tạo ra hay quản lí một phần mềm chuyên dụng (như là một hệ thống quản lí nội dungcontent management system-CMS) mà, với định dạng XML mà máy có thể đọc được, có thể biểu diễn các bài tin mới thành một danh sách, với một hoặc hai dòng cho mỗi bài tin và một liên kết đến bài tin đầy đủ đó. Khác với việc mua nhiều ấn bản của các tờ báo hay tạp chí in giấy, hầu hết việc mua RSS là miễn phí.

Định dạng RSS cung cấp nội dung web và tóm lược nội dung web cùng với các liên kết đến phiên bản đầy đủ của nội dung tin đó, và các siêu-dữ-liệu (meta-data) khác. Thông tin này được cung cấp dưới dạng một tập tin XML được gọi là một RSS feed, webfeed, RSS stream, hay RSS channel. Cùng với việc hỗ trợ cung cấp chia sẻ thông tin, RSS cho phép những độc giả thường xuyên của một website có thể theo dõi các cập nhật của site đó dùng một aggregator.

Thông tin từ wiki

Be the first to comment

Leave a Reply