Sodium Lauryl Sulfate là gì?

4 Tháng Một, 2017 ngocha 0

1. Khái niệm Sodium Lauryl Sulfate là gì? Sodium lauryl sulfate (SLS) hay còn gọi là Sodium dodecyl sulfate (SDS) là chất bột có màu trắng, nếu […]

Sles là gì?

1 Tháng Một, 2017 ngocha 0

✶Khái niệm Sles là gì? Natri laureth sunfat, hay natri lauryl ete sunfat (SLES), là một chất hoạt động bề mặt và thuốc tẩy mang […]