Phong cách người lãnh đạo

lãnh đạo

người lãnh đạo không phải chỉ biết chỉ đường

cho người khác đi mà họ còn di trước dẫn đường cho phần lớn những người theo họ.

Cái này nói thì dể nhưng ở Việt Nam làm rất khó, vì thật sự, ngay cả thằng lãnh đạo cũng không biết mình đi theo hướng nào luôn.

xem thêm Phong cách người lãnh đạo

Người lãnh đạo

–          Là người biết xử trí một cách thích hợp trước yêu cầu tình hướng đặt ra, đồng thời phải có dung khí vươn lên và trưởng thành.

–          Đối diện với những việc không có giá trị với con người, phải biết tự kiềm chế, như đang đi trên bề mặt băng tuyết mong manh.

–          Đối với việc có ích cho con người thì phải đủ sức mãnh để thực thi và khắc phục mọi gian nan.

Người lãnh đạo

–          Mong đợi người khác làm việc gì, thì chính mình phải nêu gương làm trước.

–          Việc gì chính minh không muốn làm, thì không nên yêu cấu người khác làm, đó là ta hòa nhập tình cảm để cảm nhận những việc mà người khác đang cảm nhận.

–          Đối với mọi người, không chỉ biết cảm thông mà còn biết thấu hiểu và chia sẽ tình cảm của họ.

Người lãnh đạo

–          Sau khi nâng cao lòng tự tin, phát huy và chia sẽ nó với mọi người bạn sẽ được đền đáp : đó chính là cống hiền sức minh trên cương vị đã định.

–          Với công việc đang làm, thì phải hội đủ những kiến thức cần thiết, và theo duổi công việc ấy bằng mọi cách.

Người lãnh đạo

–          Biết cảm ơn mọi thứ trên đời, giải quyết mọi việc và che chở mọi người bằng tất cả lòng yêu thương và sự nhiệt tình.

Theo Napoleon Hill

Be the first to comment

Leave a Reply