POP cơ bản dành cho Yahoo Mail

Thiết lập máy chủ POP cơ bản dành cho Yahoo Mail

outlookThông tin này có thể dể dàng kiếm thấy trên phần hướng dẫn của Yahoo. nhưng nếu các bạn không biết mà tìm trên google thì có mà lòi con mắt ra cũng không tìm thấy đâu. Dành cho những ai muốn quản lý nhiều tài khoản trên outlook 2010. Sau khi mất thời gian 2 ngày để cài và hoàn thiện outlook ( mặc dù vẫn chưa xong, nhưng mình thấy công việc thuận tiện hẵn lên. Đúng là phải có đầu tư công sức thì mới có thể có trái ngọt mà ăn. Mọi người cứ tham khảo nhé.

Bài này cung cấp phần thiết lập máy chủ cơ bản được dùng để cấu hình tài khoản Yahoo Mail Plus trong một ứng dụng email sử dụng truy cập POP.

Sử dụng thiết lập Truy cập POP sau để cấu hình Yahoo Mail sử dụng SSL:

  • Máy chủ thư đến (POP3) : pop.mail.yahoo.com ( cái này nhiều bạn không biết nà, cài trên outlook 2007 còn dã mạn hơn ^^)
  • Cổng thư đến (với SSL): 995 ( mặc định SSL là số này nhé)
  • Máy chủ thư đi (SMTP): smtp.mail.yahoo.com ( giống trên thôi, nhưng đổi cái pop thành smtp
  • Cổng thư đi (với SSL/TLS): 465 587 hoặc 25 ( 3 cổng này là quan trong nhất, nếu bạn có đang ký SSL, bạn có thể sẽ có 1 cổng khác)
    Bạn cần bật SSL hoặc TLS cho máy chủ SMTP gửi đi. ( muốn bật thì phải vào phần cài đặt trong Gmail hay Yahoo, tìm đến cái gì đó có liên quan tới pop hoặc smtp
  • Địa chỉ email: Địa chỉ Yahoo Mail của bạn (user@domain.com)
  • Mật khẩu: Mật khẩu Yahoo Mail của bạn

sau khi điền đầy đủ thông tin thì chỉ cần ngồi chờ nó đồng bộ outlook với mail thôi, vậy là những mail của bạn sẽ được load về máy. Bạn có thể check mail ngay cả khi không có mạng, miển sao mail của bạn đã được load về outlook. Vây 1 điều nên nhớ thôi là hãy cài outlook cho nó tự khởi dộng khi mở máy là coi như hoàn hảo.

Theo yahoo.

Be the first to comment

Leave a Reply