Quỹ đầu tư mạo hiểm, cách thức hoạt động

Quá trình để có thể xây dựng một quỹ ĐTMH là một quá trình tốn kém nhiều mặt. Các thành viên thường phải mất nhiều thời gian, công sức và chi phí để tiếp thị, thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng tham gia vào quỹ, tin tưởng vào khả năng quản lý quỹ cũng như xây dựng niềm tin và lợi nhuận của những khoản đầu tư trong tương lai. Quá trình hoạt động một quỹ đầu tư mạo hiểm thường trãi qua các giai đoạn sau:

a. Giai đoạn hình thành quỹ

-trong giai đoạn này các nhà tư bản chủ yếu là nghiên cứu vế các dư án tiềm năng,tìm kiếm các nguồn có khả năng huy động vốn,đồng thời chuẩn bị thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm

-xem xét về mức vốn cần huy động đồng thời phải chứng minh cho các nhà đầu tư tin vào khả năng quản lý của quỹ

b. Giai đoạn gọi vốn

-Tổ chức huy động vốn, ấn định ngày đóng quỹ.

– Hợp đồng với các đối tác cung cấp vốn.

Thời kỳ đóng quỹ, gọi vốn đầu tư có thể kéo dài 2-3 năm. Các nhà đầu tư sẽ có được những quyền ngang nhau căn cứ theo tỉ lệ góp vốn. Quyền lợi đó tiếp tục được duy trì trong quá trình đóng vốn trừ khi từng thành viên quyết định thay đổi vị trí và bán đi cổ phần của mình. Trong quá trình hoạt động các nhà đầu tư sẽ thường xuyên báo cáo để thấy được số tiền đầu tư như thế nào vào các danh mục đầu tư, và giá trị thị trường của từng danh mục, từng thời kỳ.

c. Giai đoạn đầu tư

-giai đoạn đầu tư là giai đoạn quan trọng nhất,lợi nhuận của quy phụ thuộc vào quyết định đầu tư của nhà quản lý quỹ,đồng thời nhà quản lý quỹ cũng phải lựa chọn danh mục đầu tư sao cho sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn huy động

– Bên cạnh đó, xuất phát từ quyền lợi của quỹ luôn gắn với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà quỹ tiến hành đầu tư, các quỹ có quyền tham gia giám sát, hỗ trợ, tư vấn,…tích cực về các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: hệ thống quản lý, nhân sự, tài chính, marketing,… để có thể làm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp của doanh nghiệp mà quỹ đầu tư.trong giai đoạn đầu tư ta có 5 giai đoạn rót vốn sau

5 giai đoạn rót vốn:

· Tài trợ vốn mồi/ươm tạo (seed financing): Giúp doanh nghiệp để phát triển ý tưởng sáng tạo.
· Tài trợ khởi động (start-up financing): Giúp phát triển sản phẩm và hoạt động tiếp thị khởi đầu.
· Tài trợ giai đoạn đầu (first stage financing): Giúp doanh nghiệp sản xuất hàng hoá và tung ra thị trường.
· Tài trợ mở rộng sản xuất (expansion financing): Giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thị trường, nâng cấp sản phẩm, xây dựng cơ cấu sở hữu hợp lý…
· Tài trợ tăng tốc: Giúp doanh nghiệp thâm nhập sâu vào thị trường, tăng tốc hoạt động kinh doanh, tạo sản phẩm mới…

d. Giai đoạn tăng cao giá trị

– Sau khi đã thực hiện đầu tư vào các danh mục, các nhà tư bản mạo hiểm tiếp tục xây dựng bộ máy quản trị quỹ và đặt thêm quan hệ với các tổ chức tài chính, kinh doanh để tăng thêm vốn quỹ. Trung bình quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ thu hoạch lợi nhuận sau 3 tới 5 năm đầu tư.

e. Giai đoạn thoái vốn

-sau 1 thời gian đầu tư thì giá trị của các dự án đã đạt tới mức mong muốn,lúc này các nhà quản lý quỹ sẽ thực hiện thoát vốn,đây là giai đoạn đánh giá kết quả của dự án,có nhiều cách để thoát vốn như :

– phát hành cổ phiếu ra công chúng

– Bán toàn bộ doanh nghiệp: là việc bán hoặc sáp nhập 1 công ty cho một công ty khác lớn hơn hoặc bán công ty cho một cá nhân, tổ chức nào đó

– nhượng lại cổ phiếu cho doanh nhiệp nhận đầu tư

– Bán số cổ phiếu đã đầu tư cho 1 cá nhân, hoặc tổ chức nào đó.

đó là toàn bộ cách thức hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm

warren Buffett là một mình chứng rất thànhcông cho sự lợi hại của các quỹ ầu tư mạo hiểm. Nh những quỷ đầu tư mạo hiểm này mà nhiều lần ông thoát khỏi cảnh trắng tay.

Xem thêm

talk about Warren Buffet

tài trợ khởi nghiệp – quỹ đầu tư mạo hiểm

Be the first to comment

Leave a Reply