Sử dụng Outlook 2010 để truy cập Yahoo Mail

Sử dụng Outlook 2010 để truy cập Yahoo Mail

outlookĐây là hướng dẫn cái đặt outlook dành cho những tài khoản Yahoo. Hiếu chỉ thêm hình ảnh hướng dẩn và bình luận thêm 1 chút cho mọi người dể hiểu hơn thôi.

Để gửi và nhận email từ tài khoản Yahoo Mail bằng Microsoft Outlook 2010, hãy thực hiện các bước trong hướng dẫn toàn diện của chúng tôi.

Cài đặt Yahoo Mail trong Outlook 2010

 1. Trong Outlook 2010, nhấp vào thẻ Tập tin. ( cái này chì dành cho outlook 2010 thôi nha, mà bạn nào chưa có outlook 2010 thì cài đi nha, giờ là năm 2013 rồi ^^)

outlook

 1. Nhấp Thông tin | Thêm tài khoản. ( ở outlook 2007, bạn phải tạo thông tìn tài khoàn, rồi phải tạo file lưu trữ cho tài khoản đó. Dạng giống như là data riêng. Còn ở outlook 2010 thi không cần thiết. Việc này làm đơn giản hóa đi việc cài đặt rất nhiều.)

outlook 2

 1. Chọn  Cấu hình thủ công thiết lập máy chủ hoặc kiểu máy chủ bổ sung, sau đó nhấpTiếp. ( hãy nhờ là luôn chọn  thiết lập thủ công nhé, bởi vì outlook cài mặc dịnh những thông số chuẩn, mà những địa chỉ mail tại VN đôi khi không có được những thông số đó. Mặc khác cài thủ công sẽ tránh được nhiều thứ không thể thay đổi sau này.)

outlook 3

 1. Chọn Internet E-mail, sau đó nhấp Tiếp. (phần này thì mình không có kinh nghiệm, bạn nào có kinh nghiệm về 4 mục này thì share với mọi người nhé.)

outlook 4

 1. Nhập thông tin sau:outlook 5
  • Thông tin Người dùng
   • Tên bạn: Nhập tên mà bạn muốn hiển thị trên thư được gửi.
   • Địa chỉ E-mail: Nhập địa chỉ Yahoo Mail đầy đủ của bạn (ví dụ:vidu@yahoo.com).
  • Thông tin Máy chủ
  • Thông tin đăng nhập
   • Tên người dùng: Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn (địa chỉ email không kèm đuôi “@yahoo.com”).
   • Mật khẩu: Nhập mật khẩu Yahoo của bạn.
  • Để được yêu cầu mật khẩu mỗi lần bạn kiểm tra thư, hãy bỏ chọn Nhớ mật khẩu.
  • Bỏ chọn ô Yêu cầu đăng nhập bằng Xác thực Mật khẩu Bảo mật (SPA).
 2. Nhấp vào Thiết lập khác

outlook 6

 1. Trong trường “Tài khoản thư”, nhập một tên tài khoản bạn muốn (ví dụ: Tài khoản Yahoo Mail của tôi).

outlook 7

 1. Nhấp thẻ Máy chủ thư đi: (phần này bạn phải chọn, nếu không chọn thì khi thiết lập sẽ bị lỗi.)
  • Chọn Máy chủ thư đi của tôi (SMTP) yêu cầu Xác thực.
  • Chọn Dùng cùng cách thiết lập như máy chủ thư đến của tôi.
 2. Nhấp vào thẻ Nâng cao:
  • Thiết lập cổng POP: Tham khảo thiết lập POP cho Yahoo Mail.
  • Sao lưu tin nhắn trên máy chủ
   • Đã chọn: Lưu thư từ máy chủ Yahoo Mail và trên máy tính của bạn
   • Đã bỏ chọn: Xoá thư từ máy chủ Yahoo một khi Outlook đã tải thư về máy tính của bạn
    Lưu ý: Thư đă bị xóa khỏi máy chủ sẽ không thể khôi phục được.
 3. Nhấp OK.outlook 8
 4. Nhấp Tiếp rồi nhấp Hoàn thành.
 5. Đóng và khởi động lại Outlook.
 6. Nhấp Gửi/Nhận tất cả các thư mục để bắt đầu nhận email từ tài khoản Yahoo Mail của bạn trong Outlook 2010.

Thông tin bổ sung

 • Một số nhà cung cấp dịch vụ internet không cho phép thư định tuyến thông qua máy chủ SMTP khác khi bạn đang kết nối vào mạng của họ. Để khắc phục vấn đề này, hăy thay thế máy chủ SMTP cho ISP khác (hoặc một tài khoản email khác) bằng máy chủ SMTP cho ISP mà bạn dùng để kết nối với Internet.
 • Để biết trợ giúp khắc phục sự cố, hãy xem bài viết trợ giúp về khắc phục các sự cố POP.

Theo Yahoo.

Be the first to comment

Leave a Reply