tăng tốc cho website wordpress

Đây là những đường Link dùng để kiểm tra tốc độ load trang của website. Hảy thử kiểm tra xem website cảu bạn có tốc độ là bao nhiêu trước khi mình tiếp tục giới thiệu về những công cụ tăng tốc website.

  1. PageSpeed Online
  2. Pingdoom Tools
  3. RapidSearchMetrics
  4. BrowseMob Website Speed Test
  5. WhichLoadFaster .
  6. ShowLow
  7. LoadImpact

sau khi bạn đã có được kết quả. Theo pagespess online của google thì nó hướng dẩn khá chi tiết cho bạn việc điều chỉnh những phần nào sẽ giúp tăng cường tốc độ load trang

 

Be the first to comment

Leave a Reply