Tạo kênh URL trong tài khoản Google Adsence

Google có hướng dẫn của thể về tạo Kênh URL trong tài khoản Google Adsence cho phép bạn theo dõi hiệu suất của danh mục cụ thể hoặc trang trên trang web mà bạn chạy. Tuy nhiên là măc dú cón tài khoản hơn 2 nam7, nhưng ít người biết cách sữ sung thuân thục tài khoàn này để khai thac tối da tiền mà google trả cho các đối tác biên soạn nội dung. Để tạo kênh URL cho một trong các trang web của bạn, trước tiên đảm bảo rằng bạn đã thêm trang web vào danh sách trang web của “Chính bạn đang sở hữu”.

Số lượng kênh tối đa mà chúng tôi (Google Adsence ) cung cấp là 500 kênh URL cho mỗi sản phẩm AdSense.
  1. Truy cập tab Quảng cáo của tôi.
  2. Từ thanh bên, chọn sản phẩm của bạn, sau đó chọn kênh URL. Lưu ý rằng không phải tất cả các sản phẩm hỗ trợ kênh URL.
  3. Chọn tên miền hoặc tên miền phụ từ danh sách thả xuống.
    Nếu trang web của bạn không được liệt kê, chọn Trang web được sở hữu mới trong trình đơn thả xuống và thêm trang web vào danh sách trang web được sở hữu.
  4. Nhập thư mục hoặc trang mà bạn muốn theo dõi. Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi tất cả các trang bên dưới một danh mục cụ thể, giả sử example.com/widgets, nhập tiện ích con trong trường này. Nếu bạn muốn theo dõi một trang cụ thể, ví dụ: example.com/index.html, nhập index.html tại đây.
    Nếu bạn muốn theo dõi tất cả các trang trên toàn bộ tên miền hoặc tên miền phụ, bạn có thể để trống trường này. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Báo cáo trang web trên tab Báo cáo hiệu suất trong tài khoản của bạn, để xem dữ liệu trên tên miền và tên miền phụ của bạn.
  5. Nhấp vào Add (Thêm).

xem bao cao google adsence

Tìm hiểu cách xóa, hủy kích hoạt và kích hoạt kênh URL.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply