Tiếp thị trực tuyến là gì?

Trước khi bạn tận dụng tất cả những gì tiếp thị trực tuyến có thể làm cho doanh nghiệp của bạn, đảm bảo bạn biết những kiến thức cơ bản. Kiểm tra kiến thức của bạn với kiểm tra ngắn sau.

 

Giả sử ai đó thực hiện tìm kiếm trên Google cho sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp của bạn trong khi bạn đang quảng cáo với AdWords, nền tảng quảng cáo trực tuyến của Google. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trong phần nào?

Paid vs. organic search results

Bạn đúng rồi! Quảng cáo AdWords có thể xuất hiện trong phần 1, ở trên cùng, bên cạnh hoặc dưới cùng trang kết quả tìm kiếm bên cạnh hoặc dưới nhãn “QC”. Quảng cáo chủ yếu được xếp hạng dựa trên mức độ liên quan và hữu ích của chúng với những gì người đó đã tìm kiếm, giá thầu của bạn và một vài yếu tố khác.
Phần 2 được tạo thành từ kết quả tìm kiếm “không phải trả tiền”. Đây là các liên kết không phải trả tiền đến các trang web có nội dung liên quan trực tiếp Paid vs. organic search resultsđến những gì người đó đã tìm kiếm. Trang web càng liên quan đến cụm từ tìm kiếm, thì liên kết càng xuất hiện cao trên danh sách. Trang web có liên quan của bạn có thể xuất hiện tại đây, nhưng quảng cáo của bạn thì không.

Không đúng. Phần 2 được tạo thành từ kết quả tìm kiếm “không phải trả tiền”. Đây là các liên kết không phải trả tiền đến các trang web có nội dung liên quan trực tiếp đến những gì người đó đã tìm kiếm.

Paid vs. organic search resultsTrang web càng liên quan đến những gì người đó đã tìm kiếm, thì liên kết càng xuất hiện cao trên danh sách. Trang web có liên quan của bạn có thể xuất hiện tại đây, nhưng quảng cáo của bạn thì không.

Quảng cáo AdWords chỉ có thể hiển thị trong phần 1, ở trên cùng, bên cạnh hoặc dưới cùng trang kết quả tìm kiếm bên cạnh hoặc dưới nhãn “QC”. Quảng cáo chủ yếu được xếp hạng dựa trên mức độ liên quan và hữu ích của chúng với những gì người đó đã tìm kiếm, giá thầu của bạn và một vài yếu tố khác.

Phán đoán tốt, nhưng chưa đúng hẳn. Phần 2 được tạo thành từ kết quả tìm kiếm “không phải trả tiền”. Đây là các liên kết không phải trả tiền đến các trang web có nội dung liên quan trực tiếp đến những gì người đó đã tìm kiếm. Trang web càng liên quan đến tìm kiếm, thì liên kết càng xuất hiện cao trên danh sách. Trang web có liên quan của bạn có thể xuất hiện tại đây, nhưng quảng cáo của bạn thì không.

Paid vs. organic search resultsQuảng cáo AdWords chỉ có thể xuất hiện trong phần 1, ở trên cùng, bên cạnh hoặc dưới cùng trang kết quả tìm kiếm bên cạnh hoặc dưới nhãn “QC”. Quảng cáo chủ yếu được xếp hạng dựa trên mức độ liên quan và hữu ích của chúng với những gì người đó đã tìm kiếm, giá thầu của bạn và một vài yếu tố khác.

Rất tiếc, chưa đúng. Quảng cáo thực tế có thể xuất hiện trong phần 1, ở trên cùng, bên cạnh hoặc dưới cùng trang kết quả tìm kiếm bên cạnh hoặc dưới nhãn “QC”. Quảng cáo chủ yếu được xếp hạng dựa trên mức độ liên quan và hữu ích của chúng với những gì người đó đã tìm kiếm, giá thầu của bạn và một vài yếu tố khác.

Paid vs. organic search resultsQuảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện trong phần 2, được tạo thành từ kết quả tìm kiếm “không phải trả tiền”. Đây là các liên kết không phải trả tiền đến các trang web có nội dung liên quan trực tiếp đến những gì người đó đã tìm kiếm. Trang web càng liên quan đến tìm kiếm, thì liên kết càng xuất hiện cao trên danh sách. Trang web có liên quan của bạn có thể xuất hiện tại đây, nhưng quảng cáo của bạn thì không.

 

Có nhiều điều khác nhau khi so sánh giữa quảng cáo trực tuyến và quảng cáo truyền thống như báo, quảng cáo truyền hình hoặc biển quảng cáo. Hãy chọn câu đúng về một trong những lợi ích chính của quảng cáo trực tuyến?

Ads showing up on different devices and mediums

Không đúng. Chạy quảng cáo trực tuyến không ảnh hưởng gì đến vị trí trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền được xác định theo mức độ liên quan của trang web với những gì ai đó tìm kiếm. Trang web càng liên quan đến cụm từ tìm kiếm của người đó (trong số các yếu tố khác), thì liên kết có thể xuất hiện càng cao trong danh sách.

Hãy thử tìm lại lợi ích chính của quảng cáo trực tuyến.

Phỏng đoán tốt, nhưng câu này không đúng. AdWords không yêu cầu ngân sách tối thiểu. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên các nhà quảng cáo mới nên bắt đầu với ngân sách trung bình là 5 đến 50 đô la (hoặc số tiền tương đương bằng nội tệ) mỗi ngày để quảng cáo của bạn có nhiều cơ hội hiển thị cho khách hàng tiềm năng hơn.

Với AdWords, bạn quyết định số tiền bạn có thể chi tiêu và đặt ngân sách của bạn cho phù hợp. Điều này làm cho tiếp thị trực tuyến trở nên dễ tiếp cận với các doanh nghiệp có ngân sách quảng cáo hạn chế.

Hãy thử tìm lại lợi ích chính của quảng cáo trực tuyến.

Đúng vậy! Khi bạn quảng cáo trực tuyến với AdWords, bạn có thể sử dụng các phương pháp nhắm mục tiêu khác nhau để tiếp cận khách hàng tiềm năng ngay khi họ tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Reaching the right audienceKhi bạn quảng cáo dọc theo kết quả tìm kiếm trên Mạng tìm kiếm của Google

, bạn chọn từ khóa giúp nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến những người tìm kiếm cụm từ có liên quan. Bạn cũng có thể chọn hiển thị quảng cáo của bạn vào những thời gian nhất định trong ngày và chỉ định vị trí và ngôn ngữ.Khi bạn quảng cáo trên trang web hiển thị quảng cáo của Google (gọi là Mạng hiển thị của Google

), bạn có thể nhắm mục tiêu cụ thể hơn nữa bằng cách chọn tuổi của những người bạn muốn tiếp cận, loại trang web họ truy cập và lĩnh vực quan tâm của họ.Những cách khác nhau này để nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn giúp đảm bảo bạn sử dụng tiền quảng cáo của mình theo hướng tiếp cận chỉ những người có khả năng nhất trở thành khách hàng của bạn.
Sau đây là một vài lợi ích chính của quảng cáo trực tuyến với AdWords:

Kiểm soát ngân sách của bạn

Bạn quyết định số tiền bạn muốn chi tiêu và chỉ trả khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn.

Budget control

Biết những gì hoạt động

Nhanh chóng theo dõi được hiệu quả quảng cáo của bạn và dễ dàng thay đổi để cải thiện kết quả.

Picture of advertiser finding out what works

Tiếp cận được nhiều người ở nhiều nơi hơn

Kết nối với khách hàng dù họ ở đâu—trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, hay thậm chí trong ứng dụng!

Different types of ad formats

Tùy chỉnh quảng có cho phù hợp với mục tiêu của bạn

Tận dụng các định dạng quảng cáo và tính năng khác nhau để tùy chỉnh quảng cáo của bạn theo các mục tiêu kinh doanh khác nhau của bạn, như thêm nút “Gọi” có thể nhấp vào quảng cáo của bạn để nhận nhiều cuộc gọi điện thoại hơn hoặc sử dụng quảng cáo video để giới thiệu thương hiệu của bạn.

Có cố gắng đấy, nhưng điều này chưa chính xác. Quảng cáo trên Google sẽ chỉ hiển thị trên đầu, bên cạnh hoặc dưới kết quả tìm kiếm không phải trả tiền, bên cạnh hoặc dưới nhãn “QC”. Quảng cáo sẽ không bao giờ xuất hiện trong chính kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Where your ads can show up on the search networkSố tiền bạn sẵn sàng trả cho quảng cáo của mình có thể ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo xuất hiện tương đối so với quảng cáo khác khi một người tìm kiếm một cụm từ cụ thể. Tuy nhiên, số tiền chi trả của bạn sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm không phải trả tiền mà tìm kiếm của người đó tạo ra.

Hãy thử tìm lại lợi ích chính của quảng cáo trực tuyến.

 

Bạn đang cảm thấy như bạn đã hiểu rõ về tiếp thị trực tiếp rồi hay chưa? Vậy thì hãy đảm bảo trang web của bạn sẵn sàng cho lưu lượng truy cập mà quảng cáo trực tuyến của bạn sẽ mang lại.

Be the first to comment

Leave a Reply