Tôi là người kinh doanh

kinh doanhTôi viết bài Viết này vì nhận thấy rằng có 1 nhóm người trong xã hội không xác định được như thế nào là kinh doanh. Nếu bạn nghĩ, nếu bạn có tích luỹ 1 số vốn nhất định, và có 1 phương án kinh doanh khá tốt. bạn sẽ ổn???

Xin thưa là 80% bạn sẽ bị mất tiền. Hãy nghĩ lại đi, có bao nhiêu người có thể hội đủ điều kiện như bạn ? Nhiều lắm. Vậy mả sao giờ họ vẫn chưa giàu?

Ngay cả kinh doanh đa cấp cũng không phải chỉ đóng tiền , ngồi chờ và lãnh tiền. Bạn phải bỏ công sức mà đi làm thì mới có kết quả tốt được. câu trả lời nằm ở chổ Vốn và phương án kinh doanh chỉ là điều kiện cần. bạn cần 1 diêu kiện cần.

bạn cần 1 điều kiện đủ để nó có kết quả. Vậy điều kiện đủ đó lả gì?

Thường thì người ta quen mất năng lực cốt lõi của mình. Cái tạo ra giá trị gia tăng, cái đánh giá bạn khác với mọi người đó chính là năng lực cốt lõi của bạn, cái mà bạn làm giỏi nhất. cái mà bạn có thệ tân dụng nó để tạo lợi thế cho bản thân mình. Năng lực cốt lõi không chỉ tạo ra lợi thế cho người có nó. mà nó còn là 1 thương hiệu, một cách để đánh dấu sự tồn tại của mình. khi nhắc tới việc đó người ta sẽ nghĩ ngay tới bạn.

vì vậy để làm 1 người kinh doanh, bạn cần xác định sân chơi cho mình. Nơi khoản sân mà bạn sẽ chơi tốt nhất , và nhớ là đừng rời nó khi việc đó mang đến bất lợi cho bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply