Tổng hợp tên miền của những quốc gia tiếp theo

Tổng hợp tên miền của những quốc gia – Đây là loạt bài tiếp theo của chủ đề Tổng hợp những kiến thức cơ bản về tên miền.

Nếu bạn chưa đọc và hiểu tên miền là gì thì có thể tham khảo thêm nhưng bài sau:

Tên miền là gì?

Có bao nhiêu loại tên miền?

Chọn tên miền như thế nào cho phù hợp.

Danh sách những tên miền quốc gia có thể mua được.

Đây là bài tiếp theo tổng hợp về nhưng tên miền của Quốc gia, các bạn có thể tham khảo dể hiểu thêm, nếu như ai đó tư vần bạn cho 1  tên miền của quốc gia nào đó mà làm cho thi trường Việt Nam. Tốt nhất là bạn không nên mua.

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

(mã chính thức đổi thành.cs (xem ở trên) những vẫn còn dùng; mã “dự trữ để chuyển tiếp” theo ISO 3166-1)

Z

Be the first to comment

Leave a Reply