Trọng tâm, trọng điểm, vai trò, và vị trí

here is the ideas :

  • Trọng tâm : sắp bị mất việc. cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp. thôi làm gì nữa cho mệt
  • Trọng điêm : có làm gì cũng vậy thôi, làm sao giàu nổi, chỉ có làm chủ mới gom tiền lớn.
  • Vai trò : làm 8h được rồi, còn thời gian, ăn chơi, gia đình và những mới quan hệ nữa chi, bỏ hết sao được?
  • Vi trí : việc gì tới thì làm thôi, đều là nhân viên cả mà, mắc gì phải sáng tạo

69428694286942869428694286942869428694286942869428

And here is my point :

  • Trong tâm : mình càng làm càng học được nhiều thứ, sau này dùng nó để xây dựng mấy cái của riêng mình mới được.
  • Trong điểm : quan trong là công việc chạy, KPI thế nào kệ, quan trong là mình làm hết sức mình. Thời gian hay nhân sự không đủ thì sẽ có cách giải quyết.
  • Vai trò : nếu cty không có lãi, mọi người trong cty cũng sẽ khó mà phát triền, có xây dựng cho mấy cũng bằng thừa nếu không kinh doanh được.
  • Vị trí : hãy làm thât nhiều, nhớ là bạn làm cho bản thân mìn chứ không phải cho bất cứ ai khác.

từng bước trưởng thành

1 năm, 2 năm, hay 5 năm không hề ngắn, nhưng nó cũng không quá dài, mỗi lúc cảm thấy mệt mõi, hay tuyệt vọng, hãy nhìn lại quá khứ xem mình đã phát triển như thế nào? đã cố gắng đủ chưa? và đã đi được gần hết con đường đến với những mục đích đã định vài năm trước chưa? liệu có phải cách mình làm có gì đó không đúng?

Không có bất cứ khuôn mẫu nào cho bạn trong việc này.

công thức tổng quát nhất là một tư duy tích cực, một kiến thức nền tảng tốt, một sức khoẻ tốt, một kế hoạch khả thi, và dốc toàn lực vào mà làm thôi.

” the best future is small thing you do to day”

harry just know

 

Be the first to comment

Leave a Reply