Tứ Thánh quả trong phật pháp là gì

Trong những bài trước, chúng ta tìm hiểu được khá nhiều thông tin thú vi dể cải thiện sức khoẻ như trong người luôn có 1 bộ phận tiết ra cơ chế mệt mọi cho cơ thể, chỉ cần vô hiệu hoá bộ phận này thì cơ thể không biết mệt mọi, ngoài ra chúng ta còn biết được là trong những hoạt động của cơ thể thì hoạt động thiếu oxi la hoạt động nguy hiểm nhất, việc vận động thường xuyên giúp cung cấp đu lượng oxi đến từng đơn vi tế bào.Việc thiếu oxi tế bào kéo dài có thể gây đến tình trạng ung thư.( luận diểm này doạt giải nobel khoa hoc năm 1932).

Ngoài ra trong cơ thể còn có 1 trường năng lượng sinh học. Ở khoa học họ tách ra làm hệ thần kinh thức vật và hệ thần kinh điều khiền. Có thể tóm tắt vắn tắt như thế này, những hoạt động vô thức của cơ thể như thở, tiêu hoá, bài tiết,… do hệ thần kinh thực vật diều khiển. Việc rối loạn hệ thần kinh thực vật này làm giảm đi hoạt động thường trực của cơ thể. Nói cách khác, việc tu tập cho hệ thần kinh này hoạt động tốt hơn lên sẽ làm cho cơ thể khoẻ hơn. Đó chính là thiền định nhìn từ góc độ khoa học.

Đụng tới thiền dịnh thì chúng ta dung đến nguyên 1 kho tàng về phật giáo với biết bao nhiêu diều thú vị cần phải biết và học như phân biệt đại thừa và tiểu thừa, Rối biết dược trong phật giào có chia ra nhiều tông phái, và 1 trong những tông phái thú vị nhất chính là Mật Tông. Và Thiền tông định nghĩa như thế nào là Phật Tính.

Ngoài ra chúng ta còn tiếp xúc với những thứ như Chia giấc ngủ ra làm những giấc nhỏ và ngủ thật sâu và thật say. Rồi trường sinh học cơ thể thông qua lòng bàn tay,hiểu được khoa học về viêc bắt ấn có thể tác động đến chúng ta như thế nào.

Bài này đi khá sâu vào vấn đề học phật, vốn dzĩ tôi chỉ cố gắng tìm hiểu về thiền và ửng dụng nó dể cái thiện sức khoẻ cho mình, nhưng do không biết gì, càng đào tôi càng thấy điều thú vị, như là đang đào trúng kho báu vậy ấy. Thưc tế là học dể hiểu và biết thì củng tốt, để ta không còn mê muội nữa ^^!

Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được Phật chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem là có tư cách của Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúng dường vị này sẽ có phước rất lớn tùy theo cấp bậc chứng ngộ của vị này. Tiêu chuẩn để đánh giá các quả Thánh là dựa vào mức độ tăng trưởng Đạo quả qua việc phá trừ các Kiết sử, khác với tiêu chuẩn của Tứ thiền là dựa vào mức độ nhập định sâu cạn. Phật không nêu ra mối tương quan nhất định giữa đạo quảthiền định, mặc dù cuối cùng thì Tứ thiền với Tam minh bằng Đệ Tứ Thánh quả (quả vị thứ 4, tức A-la-hán).

Tứ diệu đế

Sơ quả Tu-đà-hoàn (Sotàpatti)

Còn gọi là Nhập lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng Thánh. Đây là Thánh vị đầu tiên sau khi đệ tử Phật phá được ba kiết sử Thân kiến, Giới cấm thủ, và nghi.

Một vị chứng Sơ quả thì có thể có trình độ thiền của Chánh niệm, hoặc Sơ thiền, thậm chí Nhị thiền. Nhưng ngược lại, một vị chứng thiền định như thế thì chưa chắc chứng được quả Thánh nào. Đó là lý do tại sao nhiều hành giả có thể chứng thiền định rất sâu, có thần thông nhưng không thể chứng Thánh quả là vậy. Thánh quả khác với thiền định ở chỗ đòi hỏi trí tuệ, đạo đức và công đức. Thiền định chỉ cần tâm vắng lặng là đủ mặc dù tâm đi vào vắng lặng lại phải có Công đức, Đạo đứcKhí công.

Hầu hết những vị chứng Thánh quả đều có nguyên nhân từ kiếp xa xưa đã từng hết lòng tôn kính một vị Thánh giác ngộ nào đó. Điều này giống như Thánh nối tiếp Thánh thành một dòng bất tận. Còn việc thành tựu thiền định thì chỉ đòi hỏi công đức đem được nhiều niềm an vui cho nhiều người.

Điều khác nhau giữa Thánh quả và bốn mức thiền là sự bảo toàn ở vị lai. Đối với các mức thiền, nếu không đạt được Tứ thiền ngay trong kiếp này, hoặc không lập nguyện, thề ước với Phật sẽ tu hành đời đời kiếp kiếp, thì khi sang kiếp sau hành giả có nguy cơ quên mất, quay lại với kiếp người bình thường. Còn đối với Thánh quả thì có bảo chứng cho sự giải thoát hoàn toàn ở vị lai theo từng quả vị khác nhau. Ở Sơ quả Tu đà hoàn, Phật ấn chứng rằng vị này chắc chắn sẽ giải thoát nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Vị đó vẫn sống như người bình thường, tuy rằng sẽ không bao giờ rớt vào ba đường ác đạo (xem Lục đạo), rồi sẽ tu hành để chứng A-la-hán

Nhị quả Tư-đà-hàm (Sakadàgàmì)

Còn gọi là Nhất lai, nghĩa là còn trở lại một lần nữa. Quả vị này hiện hữu nơi người đã phá xong ba kiết sử trên và tiếp tục làm mỏng nhạt tham và sân. Người chứng Nhị quả chưa phải là người đã phá trừ hết hai kiết sử ThamSân, chỉ là bớt đi Tham và Sân, đủ để ta không bao giờ nhìn thấy vị ấy khởi tham lam và sân hận. Còn Tham và Sân vi tế, tiềm tàng thì khi diệt sạch sẽ đắc Tam quả.

Phật cũng ấn chứng cho người chứng được Nhị quả Tư-đà-hàm sẽ chỉ còn một lần tái sinh lại cõi đời này và chứng A-la-hán.

Tam quả A-na-hàm (anàgàmì)

Còn gọi là Bất lai, nghĩa là Không trở lại nữa, xuất hiện nơi vị đã diệt sạch hai kiết sử Tham và Sân.

Nhân duyên làm chúng ta cứ bị liên lụy với cõi đời này chính là do tham lam, tham dục, hận thù, ganh ghét. Hết hai kiết sử Tham và Sân rồi thì nhân duyên với thế gian này cũng hết. Do vậy, một vị chứng A-na-hàm thì không còn bị tái sinh về cõi này nữa, sẽ hóa sinh giữa cõi trời Sắc cứu kính, sau một thời gian không nhất định, sẽ chứng Niết bàn tại đây.

Chúng ta cũng không nghe nói là phải chứng được mức thiền nào thì chứng A-na-hàm, chỉ theo lời Phật dạy để biết rằng ai có thể diệt trừ năm kiết sử từ Thân kiến, Giới cấm thủ, Nghi, ThamSân thì đạt được đệ Tam Thánh quả.

Tứ quả A-la-hán (Arahanta)

là quả vị Thánh cao siêu cuối cùng, thật sự giải thoát, giác ngộ viên mãn. Vị A-la-hán tự tại phi thường, tuổi thọ vượt hơn người bình thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn chết (viên tịch) lúc nào cũng được.

Sự vĩ đại của một bậc A-la-hán thì không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Mỗi người chỉ tùy theo nhân duyên và trí tuệ của riêng mình để hiểu một phần nho nhỏ nào đó mà thôi.

Nếu trong vô lượng kiếp quá khứ chúng ta xả thân làm lợi ích cho chúng sinh, thực hành Bồ tát hạnh, thì đến khi đủ phước để đắc đạo, ta sẽ chứng được một quả vị A-la-hán cao siêu tột bậc, đó là quả vị Phật.

Khi bản ngã đã hết, vị A-la-hán không còn bị ràng buộc bởi sức mạnh nào đối với luân hồi sinh tử nên hoàn toàn giải thoát.

Sau khi phá luôn năm kiết sử cuối cùng, một vị A-na-hàm sẽ chứng A-la-hán, nghĩa là đạo đức đã trở thành tuyệt đối hoàn hảo. Không một thần Thánh thiên tử nào có thể tìm thấy lỗi lầm của một vị A-la-hán nữa.

Nơi đây, đương nhiên một vị A-la-hán cũng đã thành tựu xong bốn mức thiền. Tứ thiền và Tứ Thánh quả đều hiện diện đầy đủ nơi vị A-la-hán như thế.

Be the first to comment

Leave a Reply