Xây dựng một website với google Adsence

huong-dan-dang-ky-google-adsenseGoogle hướng dẩn thêm một website bạn sở hữu vào danh sách chạy kiếm tiền tư google Adsence. Thông thường những tài liệu hướng dẩn về google Adsence đa phần đều là tiếng anh, nên nó củng rất hạn chế đối với những người không rõ ngôn ngữ tiếng anh. Đây là bản dịch về cách hướng dẫn “thêm website” vào công cụ quản lý google adsence trước khi setup mẩu quảng cáo.

Để xây dựng một danh sách trang web, bạn cần phải thêm các trang web để “sở hữu” danh sách của bạn. Bạn có thể làm điều này trong hai cách, hoặc bằng cách tuyên bố các trang web hoặc bằng cách thêm vào các trang web:

Yêu cầu một trang web

Trang web mà bạn sở hữu đó đã được phục vụ quảng cáo bằng cách sử dụng ID nhà xuất bản của bạn được liệt kê dưới tab phụ “vô thừa nhận”. Để yêu cầu một trang web cho “sở hữu” danh sách của bạn:

  1. Trong sidebar, chọn Quản lý trang web.
  2. Nhấp vào tab phụ vô thừa nhận.
  3. Nhấn vào Claim cạnh tên miền hoặc tên miền phụ mà bạn muốn di chuyển để “sở hữu” danh sách của bạn

Thêm một trang web

Trang web mà bạn sở hữu hiện không được phục vụ quảng cáo bằng cách sử dụng ID nhà xuất bản của bạn cần phải được tự thêm vào danh sách trang web của bạn. Để thêm một trang web để “sở hữu” danh sách của bạn:

  1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Settings.
  2. Trong sidebar, chọn Quản lý trang web.
  3. Dưới tab phụ “Owned”, nhập tên miền hoặc tên miền phụ bạn muốn thêm vào “Owned” danh sách của bạn và nhấn Add.

Hướng dân add tên miền vào tài khoan google adsence

Khi thêm một tên miền phụ, nó có giá trị kiểm tra để xem nếu bạn chỉ có thể yêu cầu bồi thường các tên miền cấp cao nhất từ ​​các tab phụ “Unclaimed”. Bạn chỉ cần thêm một tên miền phụ nếu bạn muốn thiết lập các quy tắc chặn ở cấp tên miền phụ.

Như vậy là tài khản google adsence đã hiểu những website nào bạn muốn add vào dể thưc hiện kiếm tiền bằng google adsence. Bây giờ hãy đi đến tạo kênh url để cập nhật và quản lý tốt hôn tài khoản và website đang chạy Google Adsence.

Be the first to comment

Leave a Reply